Kathe Rita Lasnik

Kathe Rita Lasnik var född och uppvuxen i Norge och har tillägnats en snubbelsten vid hemmet Hertzbergs gate 7b på Majorstuen i Oslo. Hon var elev vid Møllergata skola och senare vid Fagerborgs skola. Hennes far arresterades den 25 november 1942 i samband med att Kathe besökte honom på Lovisenbergs sjukhus. Hon själv arresterades nästaFortsätt läsa ”Kathe Rita Lasnik”

Ruth Maier

Ett av de mest uppmärksammade norsk-judiska ödena är Ruth Maiers. Maier var född år 1920 i Wien och kom som flykting till Norge år 1939. Hon bodde på ett flickpensionat på Dalsberg- stien 3, där en snubbelsten idag berättar om henne. Liksom Oslos övriga judar arresterades hon den 26 november 1942 och deporterades till Auschwitz.Fortsätt läsa ”Ruth Maier”