Hoppa till innehåll

Svenska krigsminnesmärken i Oslo

Flera svenskar stred som frivilliga på norsk sida mot den tyska ockupationsmakten.


De stupade har fått ett krigsminnesmärke på Vestre Gravlund i Oslo.

På kyrkogården Vestre Gravlund finns två stycken krigsminnesmärken över svenskar som stupade i norsk tjänst under kriget. Det rör sig både om frivilliga i den norska armén och sjömän som tjänstgjorde på norska skepp. Det ena minnesmärket har inskriptionen Till minne om svenska medborgare som stupade för Norge under kriget 1940-1945.