Hoppa till innehåll

Resebidrag för Göteborgsskolor

KRITERIER & ANSÖKAN

Resebidrag för Göteborgsskolor

Tack vare Levande historia Göteborg finns ett resebidrag att söka för Göteborgsskolor som bokar en Hågkomstresa i regi av Voksenåsen.

Ett resebidrag är på 1500 NOK per elev och reducerar priset som betalas in för den bokade resan.

KRITERIER

Kriterier för beviljning av resebidrag och ansökningsprocess


Alla årskurs 8 och 9, samt gymnasieutbildningar i Göteborgs stad kan söka resebidrag.  

Resan skall genomföras som en del av skolutbildning på högstadie- eller gymnasienivå. Stipendier och priser förutsätter en gruppstorlek om minst 15 elever.

Det skall finnas en arrangör (skola / kommun / förening)

Det förutsätts att en skola är beställande och ansvarig part.

Det förutsätts förberedande insatser, att det program Voksenåsen och arrangören blivit eniga om följs samt att eleverna vid hemkomsten förmedlar sina kunskaper till andra elever.

FYLL I

Ansök om resebidrag

Ansök senast den 15.mai för resor under høsten 2024.

Ansökan ska göras av personal vid ansvarig skola i formuläret nedan. Resebidrag beviljas efter principen först till kvarn så länge kriterierna uppfylls. Det finns medel för resebidrag för de 100 första eleverna och deras lärare.

Om dessa datum inte passar eller du vill komma på en helg hör av dig så gör vi det vi kan för att hitta alternativa datum. För frågor eller bokning skicka en e-post till hagkomstresor@voksenaasen.no.
Motivering till att varför just er klass/skola bör beviljas stipendium

Vad händer efter ansökan?


Voksenåsens pedagoger granskar löpande inkomna ansökningar om resebidrag. Vi tar kontakt och inom tre veckor efter ansökan, får du besked om det finns resebidrag till dig och om du uppfyller kriterierna. 

Om samarbetet mellan Voksenåsen Kulturcentrum och Levande Historia Göteborg

Hågkomstresor till Norge är resor till autentiska minnesplatser för nazismens offer i Norge, framförallt i Oslo. Syftet med resorna är att med utgångspunkt i historien reflektera över demokrati, tolerans och personligt ansvar – samt dess utmaningar i en modern kontext.

Resorna har utvecklats av Nationalgåvan Voksenåsen och Forum för levande historia som en del av ett regeringsuppdrag om att systematisera och tillrättalägga för resande till minnesplatser för nazismens offer.

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget. Idag är Voksenåsen ett Kulturcentrum för svensk-norskt samarbete – med eget hotell – med verksamhet framförallt inriktat på utbildning och ungdom.  Voksenåsen är ett svenskt statligt bolag med särskilt beslutat samhällsuppdrag under Kulturdepartementet.

Levande historia i Göteborg arbetar för att informera om både historiska och aktuella händelser för att förebygga intolerans och drar lärdom av historien, som kopplas till dagsaktuella frågor i Göteborg. Förintelsen och kommunistiska regimer står i fokus samt brott som begåtts eller begås mot mänskliga rättigheter i alla typer av politiska system.

Det löper en röd tråd från Förintelsen fram till dagens internationella system och regler för de mänskliga rättigheterna. Genom historien har oliktänkande, olika nationella minoritetsgrupper och HBTQ-personer utsatts för diskriminering och förföljelse. I dag ökar antalet hatbrott mot till exempel HBTQ-personer i Europa och gärningsmännen har ofta kopplingar till rasistiska organisationer.