Hoppa till innehåll

Resans innehåll

INFORMATION

OSLO

Stadsvandring

Under våra stadsvandringar i Oslo besöker vi olika minnesplatser och platser som var centrala under andra världskriget tid. Vi besöker bland annat adresser med snubbelstenar och monumentet Vacant chairs. Här får ungdomar veta vad som menas med Förintelsen i Norge och hur judiskt liv kunde se ut i Norge innan ockupationen. De får även veta mer om andra konsekvenser, som följde av den Nazityska ockupationen av Norge.

Under vår stadsvandring besöker vi även platser kopplade till terrordådet den 22 juli. Vi tar oss till regeringskvarteren där bomben briserade och minnesmonumentet, som finns till minne av alla offer från den 22 juli. 

FÖRINTELSEN

Minnesplatser och museer


Snubbelstenar

är minnesmärken över nazismens offer. Runt om i Europa har hittills 93 000 snubbelstenar lagts ned. I Norge finns idag 757 snubbelstenar nedlagda. Snubbelstenar, eller Stolpersteine, är minnesmärken och ett konstprojekt som inleddes under början av 1990-talet av den tyske konstnären Gunter Demnig. Under våra stadsvandringar i Oslo besöker vi adresser med snubbelstenar och berättar om några judiska livsöden.

Vacant Chairs

är ett Förintelsemonument till minne av Norges deporterade
judar. Monumentet, som har skänkts av den norska staten, står placerat vid kajen precis utanför Akershus fästning. Det är skapat av den brittiske skulptören Antony Gormely och invigdes år 2000.

HL-centret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. HL-centret är beläget strax utanför de centrala delarna av Oslo, i den stora Villa Grande (där Vidkun Quisling var bosatt under kriget). Centret har en omfattande pedagogisk verksamhet, utställningar och forskningsverksamhet. Vid våra besök på centret besöker vi utställningarna och elever får göra gruppövningar, t.ex. uppgifter där de får lära sig mer om judiskt liv under kriget, genom att använda historiskt källmaterial.

Bild: Bård Gundersen

Judiska muséet Oslo

Judiska museet ligger inhyst i den gamla synagogan i de tidigare judiska kvarteren i centrala Oslo. De erbjuder undervisning om Förintelsen och deportationerna, flykt och räddning, judiskt liv, källkritik och konspirationsteorier.

Grinimuseet

Grini fångläger var ett nazistiskt interneringsläger under kriget, främst för politiska fångar. Museet ligger inrymt i vad som tidigare var en barack för fångar. På Grini får ungdomsgrupper gå in i ett rekonstruerat uppehålls- och sovrum och möta en dramatiserad presentation för att få insikt i hur livet för en lägerfånge kunde se ut på 40-talet. 

Trandum och Ullensåkermuseet

I Trandumskogen invid Gardermoens flygplats genomfördes en mängd avrättningar under ockupationsåren. Här avrättades 173 norrmän, 15 ryssar och 6 britter, och begravdes sedan på platsen. Idag är skogen en minnesplats för de som miste sina liv här. Vid ett besök ute i skogen får vi besöka gravarna och lära oss mer om de avrättades historier. På Ullensakers museum finns en utställning som berättar mer om bakgrunden till vad som hände i Trandumskogen och ungdomsgrupper får även diskutera och ta ställning till olika etiska problemställningar.

Roseslottet

Roseslottet är en konstutställning ute i det fria, men också ett pedagogiskt projekt som ska lära oss om Norge under ockupationsåren samt om grundläggande värden som demokrati, humanism och rättssäkerhet. Förintelsen i Norge har en given plats i utställningen. Vid våra besök här börjar vi med en kortare visning och sedan får ungdomarna arbeta i mindre grupper i utställningen, för att få kunskap om läget i Norge under ockupationen, om olika människoöden och om svensk inblandning.

22 juli-centret

22 juli-centret förmedlar kunskap om terrorangreppet i Oslos regeringskvarter och på Utøya på den 22 juli 2011. Här finns minnesrum, tidslinje, vittnesfilm och berättelser om de som saknas efter dådet.

Utøya

Utøya är AUF:s (motsvarande SSU:s) ö med kursgård och sommarläger. Utöya var också platsen för Anders Behring Breiviks massaker den 22 juli 2011. Utöya har en lång tradition av att vara ett center för lärande kring demokrati, yttrandefrihet, tolerans och mångfald. Vid ett besök får vi besöka autentiska platser och veta mer om vad som hände här den 22 juli, men även lära oss om Utøyas historia och och dess plats för demokratisk utveckling i nutiden.

Reflektionsövningar

Under hågkomstresan får ungdomarna kunskaper om ockupationsåren och Förintelsen i Norge samt om Sveriges roll i förhållande till Norge. En viktig del av resan är att få reflektera och diskutera. Exempelvis genomför vi reflektionsövningar på Voksenåsen, som handlar om personligt ansvar under andra världskrigets tid och i vår egen tid.