Pedagogik

En studieresa till Förintelsens minnesplatser kan vara en viktig erfarenhet och ett minne för livet. Nyckeln för att du som lärare skall skapa en resa som fyller sitt syfte är goda förberedelser. Undervisningen före, under och efter resan bör följa en röd tråd.

Vi hjälper dig gärna med förberedelser och material.

Hågkomstresan är utvecklad av Voksenåsen och Forum för levande historia, bägge underlagda det svenska Kulturdepartmentet.

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige och skall verka för ömsesidig kunskap och information mellan länderna. Läs mer om Voksenåsen här: Nasjonalgaven Voksenåsen

Levande historia är en svensk myndighet med uppdrag att undervisa om just Förintelsen och andra folkmord. Läs mer om levande historia här: Forum för levande historia.

Vi utgår från de rekomendationer som International Holocaust Rememberance Allicance (IHRA) tagit fram när vi undervisar om Förintelsen.

  1. Utveckla kunskapen om Förintelsen, säkerställa en individuell förståelse byggd på korrekta fakta samt öka medvetenheten om antisemitism och vad det kan leda till;
  2. Skapa en undervisningsmiljö som stimulerar viljan att lära om Förintelsen;
  3. Främja kritiskt tänkande om och reflektion kring Förintelsens historia, inklusive förmågan att argumentera mot förnekelse och förvanskning av denna historia;
  4. Bidra till utbildning om mänskliga rättigheter och viljan att förebygga folkmord genom förståelsen av hur insikter i Förintelsens historia leder oss vidare till frågor och kunskaper om andra folkmord.

På Forum för Levande historias hemsida finns goda tips under och inför resan:

STUDIERESOR TILL FÖRINTELSENS MINNESPLATSER HOS LEVANDE HISTORIA


En hågkomstresa är ett koncept för att:

  • lära om norsk, och norsk-svensk historia genom besök på autentiska minnesplatser
  • reflektera över Sveriges roll under andra världskriget och Förintelsen.
  • med utgångspunkt i historien reflektera över demokrati, tolerans och personligt ansvar samt dess utamningar i en modern kontext.

%d bloggare gillar detta: