Hoppa till innehåll

Nytt avtal ger Göteborgsskolor möjlighet att söka resebidrag för Hågkomstresor till Norge

Voksenåsen Kulturcentrum och Levande historia Göteborg etablerar samarbete för att fler Göteborgsskolor skall komma iväg på studieresor till Förintelsens minnesplatser.

Levande Historia Göteborg har beslutat att bevilja resebidrag Göteborgsskolor som reser på Hågkomstresa till Norge i Voksenåsens regi.

Bidraget är på 1500 per elev och kan beviljas för upp till 100 elever per år. Resebidraget är tillgängligt för alla Göteborgsskolor i årskurs 8 – 9 och gymnasiet och söks via Voksenåsen.

Följande kriterier gäller:

Resan genomförs i utbildningssyfte för en grupp med ungdomar som ej avslutat gymnasieutbildning.

Resan skall genomföras som en del av skolutbildning på högstadie- eller gymnasienivå.

Det skall finnas en arrangör (institution / skola / kommun / förening)

Det förutsätts förberedande insatser, att det program Voksenåsen och arrangören blivit eniga om följs samt att eleverna vid hemkomsten förmedlar sina kunskaper till andra elever.

Hågkomstresor till Norge är resor till autentiska minnesplatser för nazismens offer i Norge, framförallt i Oslo. Syftet med resorna är att med utgångspunkt i historien reflektera över demokrati, tolerans och personligt ansvar – samt dess utmaningar i en modern kontext.

Resorna har utvecklats av Nationalgåvan Voksenåsen och Forum för levande historia som en del av ett regeringsuppdrag om att systematisera och tillrättalägga för resande till minnesplatser för nazismens offer.

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget. Idag är Voksenåsen ett Kulturcentrum för svensk-norskt samarbete – med eget hotell – med verksamhet framförallt inriktat på utbildning och ungdom.  Voksenåsen är ett svenskt statligt bolag med särskilt beslutat samhällsuppdrag under Kulturdepartementet.

Levande historia i Göteborg arbetar för att informera om både historiska och aktuella händelser för att förebygga intolerans och drar lärdom av historien, som kopplas till dagsaktuella frågor i Göteborg. Förintelsen och kommunistiska regimer står i fokus samt brott som begåtts eller begås mot mänskliga rättigheter i alla typer av politiska system.

Det löper en röd tråd från Förintelsen fram till dagens internationella system och regler för de mänskliga rättigheterna. Genom historien har oliktänkande, olika nationella minoritetsgrupper och HBTQ-personer utsatts för diskriminering och förföljelse. I dag ökar antalet hatbrott mot till exempel HBTQ-personer i Europa och gärningsmännen har ofta kopplingar till rasistiska organisationer.

Resebidrag söks här före den 15 juni för resor hösten 2023.

Kontaktperson Voksenåsen. Programdirektör Anna Floren anna@voksenaasen.no +47 416 95 189

Kontaktperson Levande historia Göteborg. Planeringsledare Levande historia Göteborg ann.hanbert@stadshuset.goteborg.se