Hoppa till innehåll

Judiska museet i Oslo

Judiska museet ligger inhyst i den gamla synagogan i de tidigare judiska kvarteren i centrala Oslo. Det erbjuder undervisning om Förintelsen och deportationerna, flykt och räddning, judiskt liv, källkritik och konspirationsteorier.

Pedagogik

Museet berättar också om judiskt liv och judisk tro och fokuserar på att lyfta fram personhistorier. Här kommer besökaren nära de enskilda individerna. Museet kan också arrangera stadsvandringar i de judiska kvarteren.

Snubbelstenar

Besök på judiska museet kan kombineras med en stadsvandring i snubbelstenarnas spår. Antingen själv – med ledning av webbplatsen snublestein.no.  – eller arrangerat av Voksenåsen.

Snubbelstenar är minnesmärken över nazismens judiska offer. Stenarna finns idag i flera europeiska städer och markerar platser där judar levt eller som de bortförts från. Läs mer om vandringar i snubbelstenarnas spår.  I museet genomförs visningar av den egna utställningen Husk oss til livet (ung. ”Hågkom oss till livet”) och av filmen med samma namn, byggda på insamlade vittnesmål från deportationerna.

Inom ramen för museets undervisning om flykt och flyktingar är det också möjligt att fördjupa sig i judarnas exil i Sverige. På flyktingmottagningar buntades människor med helt olika bakgrund ihop och sattes sysslolösa. Situationen skapade både tacksamhet och skuldkänslor, men också frustration hos flyktingarna. Den svenska brevcensuren, som man bland annat kan läsa om i Astrid Lindgrens krigsdagböcker, sammanställde alla negativa omdömen som skrevs om Sverige.

Här kunde målande skildringar ibland fastna i censuren.

Med museets hjälp kan man även diskutera hur återkomsten till Norge kunde vara för de judiska flyktingarna. Svårigheten att glädjas över freden när man själv förlorat så mycket; sorgen över dem som försvunnit och skuldkänslorna som ofta fanns hos de överlevande. Många återkom dessutom till plundrade hem, eftersom nazister, kriminella eller vanliga grannar under deras frånvaro försett sig med ägodelar och bohag.

https://www.jodiskmuseumoslo.no/