Hoppa till innehåll

Holocaust- och Livssynscentret

Holocaust- och Livssynscentret (HL-centret) är beläget strax utanför Oslo i den stora Villa Grande där Quisling var bosatt under kriget. Centret har en omfattande pedagogisk verksamhet, utställningar och forskning.

HL-centret har tillsammans med Institutet för lärande vid Oslo universitet och Wergelandscentret utvecklat projektet Dembra, ett kompetens- höjande nätverk för lärare som ska byggas ut från nationellt till nordiskt program. Dembra berör kritiskt tänkande, demokrati och utmaningar med att motverka rasism, antisemitism och andra typer av minoritetsförtryck. Andra parter i projektet är Falstadcentret och Arkivet.

Pedagogik
Det finns flera undervisningsprogram vid HL-centret, alla gratis. Fokus kan t.ex. vara källor och individer, föremål i utställningen, Film och Förintelsen, Förintelsen och genrer, ansvarsfördelning eller Att fylla tomrummet och besöken kan anpassas efter elevernas ålder.

Samtliga program ovan kan erbjudas anpassade för högstadiet eller gymnasiet, och följer de norska läroplanerna i samhällskunskap, historia och norska.

Historiebruk och historieberättande är centrala i alla undervisningsprogram. Centret har också ett program om Förintelsen och människor med funktionsvariationer. HL-centret är en väldigt central aktör för kunskapsproduktion och förmedling på temat i Norge och är väl värt ett besök.

https://www.hlsenteret.no/