Hoppa till innehåll

Hemmafrontsmuseet och Akershus fästning

Hemmafrontsmuseet byggdes av tidigare motståndsmän under 1960-talet och är beläget in- vid Akershus fästning. Museet är även en forskningsinstitution. Naturligt nog fokuserar man på motståndskampen, både hemmafront och utefront.

Ett tydligt budskap i utställningen är att kampen till stor del var en opposition mot Quisling-regimen och dess försök att nazifiera samhället. Regimen försökte stärka greppet om befolkningen genom att inkludera även kulturliv, skola och barnuppfostran i det nazistiska samhällsbygget. I början av ockupationen kunde motstånd och protester ske relativt öppet, men de övergick allt mer till dold verksamhet. Motståndet bestod av insatser för att sprida information och skapa opinion mot ockupationsmakten; nyhetsproduktion; flyktinghjälp över gränsen; spaningsverksamhet mot politiska och militära förhållanden; kartläggning av rent militärstrategiska förutsättningar som broar och annan infrastruktur samt rapportering av den tyska sjötrafiken.

Akershus fästning tillhör än idag det norska försvaret och hyser också ett försvarsmuseum. Generella försvarshistoriska visningar kan bokas via www.forsvaretsmuseer.no. Fästningen är en historiskt intressant byggnad och i närområdet har flera dramatiska händelser ägt rum. Precis utanför

Hemmafrontsmuseet avrättade ockupationsmakten Viggo Hansteen från det norska kommunistiska partiet, liksom fackföreningsmannen Rolf Wickström, under undantagstillståndet år 1941. Veteraner lägger varje år ner en krans på platsen under fredsdagen den 8 maj. Quisling hölls efter kriget fängslad på fästningen, där han också avrättades. Under kriget satt även mot- ståndsmän fängslade på denna plats.