Hoppa till innehåll

Et fint sted – Minnesplats över Carl Fredriksens Transport

Konstnären Victor Lind började år 2008 arbeta med en minnespark på platsen där Syversens handelsträdgård låg, utgångspunkten för Carl Fredriksens Transport. Han insåg snabbt att alla spår av det som hände här under kriget är borta.

Efter en lång process, bland annat i samarbete med den etablerade arkitektbyrån Snøhetta, invigdes parken år 2013. Precis där handelsträdgården låg på 1940-talet finns nu en stjärna i marken.

Parken heter Et fint sted (”En fin plats”). Den ska påminna om det goda som skedde här och är snarare en plats för eftertanke än ett traditionellt minnesmärke.

Berättelsen om Carl Fredriksens Transport är relevant att lyfta fram och intressant att diskutera av flera skäl. Hösten 2018 utkom journalisten Marte Michelet, bosatt i Sverige, med boken Hva visste Hjemmefronten? Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet. Den blev häftigt omdebatterad och anklagades för tendensiös användning av källor. Michelet kritiserar bland annat motståndsmännen för att ha känt till deportationerna av judarna i förväg utan att ingripa, och för att ha tagit betalt för att hjälpa judar fly landet. Simon Strangers ljudbokserie Flykten handlar också om Carl Fredriksens transport, liksom Hilde Vesaas Carl Fredriksens Transport.

Men som alltid är historien för komplex för att framställas som svart eller vit. Flera forskare har arbetet med frågan om betalning för flykt ut ur landet och har bland annat visat att det förekom att det togs betalt, men också att den som inte kunde betala inte nekades att följa med.

Dock väcks här frågor om etik som kan vara intressanta att resonera vidare om med besökande grupper: Går det att göra gott om man samtidigt tjänar pengar på det? Är det inte legitimt att ta något betalt om man riskerar livet för att hjälpa andra? Hur kan vi diskutera Carl Fredriksens transport sett i ljuset av människosmuggling och flykt idag? Vore vi själva beredda att riskera livet för att hjälpa okända människor?

Rolf A. Syversen kan också vara en person man läser om inför ett besök i Trandumskogen, där han mötte sitt öde.

Etiketter: