Hoppa till innehåll

Elevstipendium

KRITERIER & ANSÖKAN

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen till Voksenåsen

Tack vare 2022-års stipendium från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen finns ett stipendium att söka för skolklasser som bokar en Hågkomstresa i regi av Voksenåsen.

Ett stipendium är på 1500 NOK per elev och reducerar priset som betalas in för den bokade resan.

KRITERIER

Kriterier för beviljning av stipendium och ansökningsprocess


Resan genomförs i utbildningssyfte för en grupp med ungdomar som ej avslutat gymnasieutbildning.

Resan skall genomföras som en del av skolutbildning på högstadie- eller gymnasienivå.

Det skall finnas arrangör (institution / skola / kommun / förening)

Det förutsätts förberedande insatser, att det program Voksenåsen och arrangören blivit eniga om följs samt att eleverna vid hemkomsten förmedlar sina kunskaper till andra elever.

Stipendier och priser förutsätter en gruppstorlek om minst 15 elever.

FYLL I

Ansök om stipendium

Ansök senast den 22.april kl.12.00 för resor under høsten 2024.

Ansökan skall göras av ansvarig för resan i formuläret nedan. Vi får många förfrågningar och kan därför dessvärre inte bevilja stipendium till alla som söker.

Om dessa datum inte passar eller du vill komma på en helg hör av dig så gör vi det vi kan för att hitta alternativa datum. För frågor eller bokning skicka en e-post till hagkomstresor@voksenaasen.no.
Motivering till att varför just er klass/skola bör beviljas stipendium

Vad händer efter ansökan?


Efter ansökningsfristen behandlas samtliga inkomna ansökningar av Voksenåsens stipendiekommitte. Den består av två styrelsemedlemmar och Voksenåsens VD. Voksenåsens programchef är sammankallande. 

Beslutet tar ca 2-3 veckor efter ansökningsfristen, därefter meddelas beslutet. Beslutet kan inte överklagas. 

Om Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen och pressklipp

Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen motiverade sitt val av stipendiat 2022 så här:

Programchef på Voksenåsen, för hennes arbete med utbildning och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i Norge.
Stipendiet bidrar till att uppmärksamma Förintelsens autentiska minnesplatser i vårt grannland och möjliggör för svenska skolungdomar att lära sig om konsekvenserna av antisemitism.

När historien kommer så nära intill, blir den en ofrånkomlig del även av oss.
På detta sätt bidrar Voksenåsens projekt till att hålla minnet av Förintelsen vid liv.
2022 års stipendium tilldelas Anna Florén, programchef på Voksenåsen, för hennes arbete med utbildning och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i Norge.

Stipendiet bidrar till att uppmärksamma Förintelsens autentiska minnesplatser i vårt grannland och möjliggör för svenska skolungdomar att lära sig om konsekvenserna av antisemitism.

Här har vi samlat pressklipp i samband med stipendiet

Bildcred alla bilder: Karl Gabor

Utbildningsresa för unga svenska ledare 


Den 26 november 1942 deporterades 529 norska judar – män, kvinnor och barn –  från Oslos hamn med skeppet Donau. Färden gick till Stettin i dåvarande Polen, därifrån vidare till Auschwitz. Vid ankomsten den 1 december togs 183 män ut till arbetstjänst. Alla övriga mördades i gaskamrarna samma dag. Totalt deporterades närmare en tredjedel av den norskjudiska befolkningen till av Tyskland ockuperade områden under andra världskriget. Men, över hälften överlevde Förintelsen genom att fly till det neutrala Sverige.