Pedagogik

En studieresa till Förintelsens minnesplatser kan vara en viktig erfarenhet och ett minne för livet. Nyckeln för att du som lärare skall skapa en resa som fyller sitt syfte är goda förberedelser. Undervisningen före, under och efter resan bör följa en röd tråd.

Vi hjälper dig gärna med förberedelser och material.

På Forum för Levande historias hemsida finns goda tips under och inför resan:

STUDIERESOR TILL FÖRINTELSENS MINNESPLATSER HOS LEVANDE HISTORIA


En hågkomstresa är ett koncept för att:

  • lära om norsk, och norsk-svensk historia genom besök på autentiska minnesplatser
  • reflektera över Sveriges roll under andra världskriget och Förintelsen.
  • med utgångspunkt i historien reflektera över demokrati, tolerans och personligt ansvar samt dess utamningar i en modern kontext.

%d bloggare gillar detta: