Wanda Heger

Wanda Heger startade kartläggningen av skandinaviska fångar i tyska koncentrationsläger, förde listor över vem som var i vilket läger, och var på så sätt instrumentell i Folke Bernadottes evakueringsaktion ”vita bussarna” som under krigsslutet räddade ca. 15 000 skandinaviska fångar från tyska koncentrationsläger. Wanda Hegers far var en av grundarna till Nasjonal Samling, det norskaFortsätt läsa ”Wanda Heger”

Leiba Wolfsberg

I sin bok Djävulssonaten skildrar Ola Larsmo de antisemitiska strömningarna i 1930-talets Sverige. Där beskrivs också violinisten Leiba Wolfbergs öde. Wolfberg var född år 1914 i Litauen men kom år 1926 till släktingar i Trondheim. Han flyttade till Oslo för att studera och hyrde rum på Calmeyers gate 15, mitt emot synagogan som idag inrymmerFortsätt läsa ”Leiba Wolfsberg”

Kathe Rita Lasnik

Kathe Rita Lasnik var född och uppvuxen i Norge och har tillägnats en snubbelsten vid hemmet Hertzbergs gate 7b på Majorstuen i Oslo. Hon var elev vid Møllergata skola och senare vid Fagerborgs skola. Hennes far arresterades den 25 november 1942 i samband med att Kathe besökte honom på Lovisenbergs sjukhus. Hon själv arresterades nästaFortsätt läsa ”Kathe Rita Lasnik”

Ruth Maier

Ett av de mest uppmärksammade norsk-judiska ödena är Ruth Maiers. Maier var född år 1920 i Wien och kom som flykting till Norge år 1939. Hon bodde på ett flickpensionat på Dalsberg- stien 3, där en snubbelsten idag berättar om henne. Liksom Oslos övriga judar arresterades hon den 26 november 1942 och deporterades till Auschwitz.Fortsätt läsa ”Ruth Maier”

Harald Edelstam

En av svenska konsulatets yngre medarbetare under kriget var Harald Edelstam, som delvis agerade mer kraftfullt än vad som förväntas av en diplomat. Edelstam blev känd under namnet Svarta nejlikan, med anspelning på romanfiguren Röda nejlikan, främst för sina insatser i Pinochets Chile. Mindre känt är att han redan under andra världskriget hjälpte människor påFortsätt läsa ”Harald Edelstam”

Rolf A. Syversen, Reidar Larsen, Alf T. og Gerd Pettersen / Carl Fredriksens Transport

Motståndsrörelserna i Norge hade byggt upp flyktrutter till Sverige, med pålitliga gränslotsar. Flera av dessa hade emellertid avslöjats under våren och sommaren 1942. När många hundra nya flyktingar och helt nya flyktgrupper akut behövde ta sig ut i november och december 1942, uppstod problem. Som ett svar på detta bildades nya organisationer, däribland Carl FredriksensFortsätt läsa ”Rolf A. Syversen, Reidar Larsen, Alf T. og Gerd Pettersen / Carl Fredriksens Transport”

Henry Rinnan

Henry Rinnan var under åren 1941 – 45 ledare av Sonderabteilung Lola i Trondheim, mer känt som Rinnan-banden (Rinnan-bandet). Gruppen opererade under den tyska Sicherheitsdienst (SD) och bedrev dels underrättelse åt den tyska ockupationsmakten genom infiltrering av motståndsrörelsen, dels med grov tortyr och mord i gruppens huvudkvarter Bandeklosteret i Trondheim. Gruppen hade totalt över 60Fortsätt läsa ”Henry Rinnan”